tisdag 18 juni 2019

Venuspassagen den 6 juni 2012


Detta är en mycket sällsynt astronomisk händelse. Venuspassager inträffar i par med 8 års mellanrum. Förra gången var 2004 och årets passage är den sist i det paret, sedan dröjer det till år 2117 innan nästa Venuspassage inträffar. Årets passage är därför den sista passagen vi har en chans att se i våra liv. 

Den första förutsägelsen att Venus skulle passera framför solskivan gjordes av Johannes Kepler, som insåg att Merkurius skulle passera framför solen den 7 nov 1631 och Venus bara någon månad senare, den 6 dec 1631. Kepler själv dog 1630, och ingen annan observerade dessa passager. Sedan dess har det inträffat bara fem Venuspassager, åren 1761, 1769, 1874, 1882 och 2004. Passagerna inträffar alltså i par med 8 års mellanrum, och årets passage är i par med passagen år 2004.

När det sedan gäller det astrologiska inflytandet så gäller samma regel som vid övriga eklipser. Alltså, ju fler himlakroppar i ditt födelsehoroskop som har någon geometrisk koppling till den 15:de graden i Tvillingarna, desto starkare blir också det personliga inflytandet av passagen.
Här nedan är min egen video av passagen, filmad från Ekerö genom en liten videokamera försedd med ett ljusfilter


Transpersonella Planetsviter


Efter mina exempel på transpersonella personligheter har jag fått en del frågor kring detta fenomen. Rent astronomiskt uppstår en transpersonell planetsvit så snart någon av de personligt associerade himlakropparna (Solen, Merkurius, Venus, Månen eller Mars), hamnar i utrymmet mellan de yttre, s k transpersonella planeterna i solsystemet (Uranus, Neptunus och Pluto).

I viss utsträckning tillskriver jag även Jupiter och Saturnus en transpersonell betydelse, främst då på ett mer mellanmänskligt, moraliskt, etiskt plan. Någon undrade om det här fenomenet bara förekommer hos kända personer. Svaret är att en transpersonell planetsvit inte lämnar några som helst garantier för att man kommer att bli upptäckt eller berömd av sin omvärld, även om den erbjuder goda odds för detta.

Vad som däremot utmärker dessa individer är alltid någon form av särställning. De hamnar helt enkelt någonstans i utkanten av den sociala mittfåran. Här finner vi de mest särartade individerna, ofta med extraordinära begåvningar, men samtidigt ofta missförstådda av sin samtid. Just ur den här skaran av människor började jag upptäcka alltfler exempel på individer som på ett revolutionerande sätt höjt sig själva över mängden som lysande förebilder för någon ny livsstil eller utvecklingstrend. I sin transpersonella roll har de kommit att verka både som trendbrytare och trendskapare för sin egen samtid, ett slags tidens galjonsfigurer.

Det finns även en transpersonell uppkoppling om någon personlig himlakropp åtföljs av någon av de tre yttre planeterna. Som exempel har jag sett otaliga horoskop på personer med stort intresse för just astrologi och psykologi som har sin Sol närmast åtföljd av Uranus. Den himlakropp som befinner sig närmast efter Solen avslöjar genom vilka symbolvärden vi först och främst söker vårt självförverkligande.

Konjunktionen mellan Saturnus och Pluto En konjunktion mellan två himlakroppar kan liknas vid ett kosmiskt befruktningsögonblick. När...